Tennisball Centercourt / Top Spin
Basis Styropor / Basis Holz
Glasfliesen / Mikro-Keramik
Durchmesser 12 cm / 5 cm
Fertiggestellt 2004

Preis 39,00 Euro / 24,00 Euro

 

Tennisball Centercourt / Top Spin
Styropor base / Wooden base
Glass tiles / Micro-ceramic
Diameter 12 cm / 5 cm
Created 2004

Price 39,00 Euro /24,00 Euro